Stervensbegeleiding.

Als het eind gaat dagen
De allerlaatste weken of dagen van ons leven kunnen heel eenzaam zijn. Zelf hebben we vanuit onze cultuur weinig bagage meegekregen om om te gaan met het onvermijdelijke levenseinde. De gezondheidszorg is eerder gericht is op genezing en levensverlenging. We kunnen overmand worden door spijt en zorg: had ik maar… ik heb hem of haar nog wat te zeggen… ik had nog graag dit of dat gedaan… hoe zal het gaan…?
In het licht van het komend afscheid komen vragen naar boven die tot dan sluimerden…
Aanwezigheid
Liefdevolle aanwezigheid, een luisterend oor en stil samenzijn zijn sleutels in die laatste periode. Dat is wat we bieden in die dagen waarbij kwetsbaarheid en afhankelijkheid zich  kunnen aandienen als ongekende fenomenen.
We hopen bij te dragen aan het verzachten van lijden door:
* waken, met liefdevolle aandacht, aanwezig zijn  tijdens het ziekteproces.
* pijnverlichting door massage van de lage rug, benen, voeten, handen..
* helpen formuleren en waar mogelijk realiseren van laatste wensen.
In dit werk zijn mensen als Christine Longaker (Het licht van afscheid) en Elisabeth Kübler-Ross (De cirkel van het leven) belangrijke inspiratiebronnen.

Op basis van dit gedachtengoed bieden we 2 trainingen aan:
Leven met Sterven, waarin we komen tot  een vrijere houding rond sterfelijkheid en de vergankelijkheid van het leven.
Ieder eind is een begin, over afronden van wat geweest is, en ruimte maken voor het nieuwe.
Deelnemers over…

Bel of mail voor verdere informatie en/of individuele begeleiding.
Lieve 06 83848367, Jan 06 22 491 501, janweeda@hetnet.nl