Ieder eind is een begin

Deelnemers over ‘Ieder eind is een begin’.

Deelnemers werden uitgenodigd om een reflectie over hun ervaring toe te sturen. Met respect voor de intimiteit van de eigen ervaring werd gereageerd.

Hier volgen enkele reacties:

– de stille aandacht voor elkaar gaf veiligheid en ruimte.
– van losmaken en afscheid nemen naar loslaten en nu ruimte geven aan het nieuwe.
– vertrouwen in de groep.
– aandacht en betrokkenheid van Lieve en Jan.
– mooi weekend met een fijne open sfeer.
– vruchtbaar, de stiltewandeling in de lunchpauze.
– acceptatie van wat is en de illusie van hoe ik het wil, kan ik nu loslaten.
– wat me geraakt heeft is het vuurritueel.

Alle deelnemers hebben aan een diepgaand thema gewerkt. Het verslag van Kitty getuigt hiervan:

Het weekend heb ik als bijzonder mooi en waardevol ervaren. Ik heb door de mooie rituelen waarin je ons meenam,daadwerkelijk afscheid kunnen nemen van bepaalde aspecten die in mijn leven nog niet afgerond bleken te zijn. De stilte, de oefeningen, de teksten, voerden me door mijn verdriet en brachten me herinneringen aan wat was. Gemis, boosheid, hunkeren naar het verleden, gevolgd door aanvaarding van wat is. Mijn leven zonder zus, zonder moeder, vader en familie. Veel afscheid en nieuw begin, zonder mijn geliefden en met mijn nieuw zelf. Mijn woorden van verdriet geschreven op kleine velletjes papier, versnipperd, uitgestrooid in de kachel,opgenomen in de vlammen, verdwijnend door de schoorsteen en ruimte gevend in mijn hart. Aanvaarden van wat is en weten dat het goed is zo.

Zelf ben ik blij dat eenvoudige oefeningen en rituelen, samen met de geleide meditaties zo’n diepgaande werking hebben. Tijdens de 2 dagen hebben we weinig uitgewisseld over de kwestie die ons bezighield. De stilte deed zijn werk.

Pas bij de afronding in het laatste ritueel hebben we onze ervaringen bekrachtigd door er woorden aan te geven. Pas toen werd duidelijk hoe diepgaand ieders beleving was. Ik betuig hiermee mijn dank aan iedereen voor het vertrouwen, en ben blij dat het weekend een bijdrage mocht zijn voor ieder op zijn / haar eigen pad.

Lieve

Reacties