Sangha Leven in Aandacht

kringSangha Leven in Aandacht De Kempen.
Stilstaan is tijd nemen om te zien of je wilt zijn waar je op afgaat.

Data en praktisch.
Inhoudelijk:
De Sangha Leven in Aandacht  De Kempen staat voor open bijeenkomsten, gericht op het wakker houden van Mindfulness beoefening, zingeving en meditatie.
We baseren ons op het gedachtengoed en de beoefening van Thich Nhat Hahn, de Stichting Leven in Aandacht, Tenzin Gyatsu, en vele anderen. Fundamenteel is dat we ‘inclusief ‘ willen kijken: wat is behulpzaam, wat is voedend? Daarbij past buiten sluiten niet.
We kijken naar wat je helpt in het dagelijks leven om om te gaan met zorgen voor morgen en spijt van gisteren.
We zijn op weg naar een balans tussen verdieping en praktische beoefening.
We willen het mogelijk maken dat je als beginner voor de eerste keer kunt aansluiten. We hebben er begrip voor dat je niet elke keer kunt of wilt komen. We streven er naar om het mogelijk te maken elke bijeenkomst in te stappen, ook al werken we soms met een langer lopend thema. Sangha Leven in Aandacht De Kempen wordt belangeloos gefaciliteerd door NieuwTij.
Voor meer achtergrond ben je welkom op de website van nieuwtij.nl en de blogs/ oefeningen die daar worden gegeven.
aanmelden: janweeda@hetnet.nl

Verdere achtergrond
De regelmatige uitwisseling en gezamenlijke oefeningen in een training of retraite zijn behulpzaam bij het integreren ervan. Daarna wordt je teruggeworpen op ‘eigen kracht’. Je komt soms weer in oude patronen waar je afscheid van wilde nemen. Je bent niet de enige. Het is ‘heel gewoon’ dat je na enige tijd behoefte krijgt om je blijvend te voeden met wat je goed doet, en ook om je verder te ontwikkelen. Het is behulpzaam om de rust te kunnen vinden met beoefening en meditatie. Het zal vanzelf de nieuwsgierigheid en behoefte aan inzicht doen toenemen. Inzicht in de patronen van het leven, hoe ‘het werkt’, en hoe het werkt voor ons allemaal -dat schept verbinding of, zoals het in de traditie van Thich Nhat Hanh genoemd wordt: ‘interbeïng’.

Begrip, wijsheid en inzicht verzachten je oordeel over jezelf en daarmee ook over de ander. Daarom is het van belang dat we elkaar weten te vinden na het afronden van een training of retraite. We bieden je hiertoe de mogelijkheid in ‘de kring leven in aandacht’.
Samenkomen, gezamenlijk oefenen en uitwisselen helpen je om contact te houden met wat je werkelijk belangrijk vindt in je leven. Het is zoals een sporter thuis zorgt dat hij soepel blijft, maar ook regelmatig samen traint en zich soms voorbereidt op een wedstrijd…
In de ‘Sangha leven in aandacht De Kempen’ herhalen we oefeningen, thema’s en vragen worden uitgediept en nieuwe oefeningen worden aangeboden. En we staan samen stil bij hoe het is, hier en nu.
Want stilstaan is tijd nemen om te zien of je wilt zijn waar je op afgaat.

foto: Ellen Schotman.