Begeleiding: ‘samen op weg’

De grilligheid van de buitenwereld is een slecht anker. Het is wel onze horizon. Waar het om gaat is de koers helder te maken waarmee je die horizon benadert. Waar het omgaat is te zien dat de feitelijke afstand naar de horizon nooit verkleind. Koers is er altijd, en een bewuste koers zorgt ervoor dat je inspanning nuttig, effectief en direct ingezet wordt. Onderweg naar de horizon is het van belang dat je tevreden kan zijn over de weg die je gaat. Tevreden ook op ieder moment dat je op de weg stopt of zou moeten stoppen. In die zin vallen de weg en het doel samen.

De reis begint altijd op de plek waar je nu bent…

Er wordt gewerkt met verschillende technieken. Er wordt gekeken naar wat bij je aansluit. Er wordt gekeken naar het verleden, je biografie: hoe verliep mijn leven tot hier, wat was belangrijk? Er wordt gewerkt met inquiry: wat zegt mijn intuïtie over waar ik nu ben? En meer… Zo kijken we met je naar de koers in je leven, in samenhang met werk en persoonlijk leven: allen onderdeel van het geheel.

Voor wie, hoe, waar en wanneer?

Begeleiding wordt gegeven aan mensen en organisaties die geïnteresseerd zijn in de verbinding van persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de wereld waarin we leven.

– Thema en vraag worden in overleg vastgesteld. Er wordt gewerkt in de vorm van korte, van te voren af te spreken, trajecten.
– Tijdstippen op afspraak.
– Kosten:
—groepsbijeenkomst €80,- per uur
—individueel: €80,- per sessie.

Voor meer informatie stuur je een email naar:
janweeda@hetnet.nl

Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief via dit mailadres.