De Kerk van de Liefde

De kerk van de liefde*

Ze bestaat niet als vaste vorm,
maar slechts door onderlinge overeenstemming
van de mensen.
Ze heeft geen leden behalve hen
die voelen dat ze erbij horen.
Ze heeft geen concurrentie,
want ze wedijvert niet.
Ze heeft geen eerzucht,
want ze wil alleen maar dienen.
Ze trekt geen landgrenzen,
want dat doet de liefde niet.
Ze kapselt zich niet in,
want ze probeert alle groepen en religies
te verrijken.
Ze respecteert alle grote leraren aller tijden
die de waarheid van de liefde openbaarden.
Wie ertoe behoort, oefent de waarheid van de liefde
met zijn hele zijn.
Wie ertoe behoort, weet het.
Ze doet geen pogingen anderen te beleren;
ze probeert alleen maar te zijn en door haar zijn te geven.
Ze leeft in de wetenschap dat de hele aarde
een levend wezen is en wij een deel ervan zijn.
Ze weet dat de tijd van de laatste ommekeer
gekomen is; weg van de ik-gehechtheid,
uit vrije wil terug naar de eenheid.
Ze maakt zich niet met luide stem bekend,
maar werkt in het vrije domein van het zijn.
Ze maakt een buiging voor allen
die de weg van de liefde deden oplichten
en hiervoor hun leven gaven.
Ze laat in haar rijen geen volgorde toe
en geen starre opbouw,
want de een is niet groter dan de ander.
Ze zegt geen beloning toe,
noch in dit noch in een ander leven,
alleen de vreugde van het zijn in liefde.
Haar leden herkennen elkaar aan de wijze
van handelen, aan de wijze van zijn en aan de ogen
en aan geen ander uiterlijk gebaar
dan de broederlijke of zusterlijke omarming.
Ze kennen vrees noch schaamte,
en hun getuigenis zal altijd geldig zijn,
in goede als ook in slechte tijden.
De kerk van de liefde heeft geen geheim,
geen mysterie en geen inwijding,
behalve een grote kennis van de macht van de liefde
omdat de wereld zal veranderen,
wanneer wij mensen dit willen,
maar alleen doordat eerst wijzelf veranderen.
Allen die voelen dat ze erbij horen,
horen erbij.
Ze behoren tot de kerk van de liefde.
***

Tekst uit het jaar 1148 van de Katharen,
religieuze stroming in Frankrijk geïnspireerd door het leven van Jezus,
gewelddadig onderdrukt door de Rooms Katholieke kerk.

Lees ook bijvoorbeeld: ‘Eén Wereld’ of kijk naar thema’s die je interesseren in onze blogs.

Als dit verhaal inspireert en elders bij kan dragen: fijn als je het deelt. Het helpt ons in ons werk als je dan de bron -onze site en blogs- vermeldt.

*Bron: ‘ over de liefde’, Wiiligis Jäger, benedictijner monnik en zen-leraar.

Foto: ruïne kasteel Peyrepertuse. Brigitte Ferauge, Pixabay.g1d53490d3_1920.jpg

Reacties