Verhalentuin

verhalentuin
We zoeken, vinden en vergeten weer, zo gaan we onze levensweg…

Zo gaat het. En juist dat is reden om door te gaan met ‘zoeken en vinden’.
Benedictijn Anselm Grün noemde zijn inspiratiebronnen stilte, natuur en
het woord. Juist omdat we af en toe kwijt raken wat we echt belangrijk vinden in het leven blijft ‘het woord’, lezen, studeren van belang. Het is de lectio divina, het herhaald lezen van de monniken in de kloosters.
Of zoals de 14e Dalai Lama zei: studeer! Inzicht vraagt blijkbaar onderhoud. Dat is wat mensen vonden en vinden in een kerkgang, in een sangha of in hun vriendenkring. Het is broodnodig voedsel, voedsel dat niet vergaat. Verbonden met elementen in onze Hof vind je er verhalen, gedichten, soms een lied. Wellicht vind je wat inspiratie, of een herinnering, de ene keer raakt een verhaal, een andere keer gaat het aan je voorbij. Ook vind je er de stilte, stilte die ruimte maakt voor wat er in je omgaat. En dat alles in een wonderlijke rust die uitgaat van de natuur, de kringloop van seizoenen, ontkiemen, groeien, bloeien en sterven. In de workshop nemen we je mee met een programma langs verhalen, achtergronden en meer. Soms kom je tot verrassende ontdekkingen over wat voor jou van belang is, je koers.Op de opendagen volg je je eigen pad door de tuin.‘We zoeken, vinden en vergeten weer, zo gaan we onze levensweg.
En gaandeweg ontdekken we dat ons pad geen bestemming heeft maar bestemming is.’*
En zo is het zinvol elkaar te blijven inspireren: we leveren graag een bijdrage.