De Zin van Leven, over Koers en Intentie.*

‘Als je niet van koers verandert, eindig je precies waar je op afgaat.luidt een oude Chinese spreuk. Misschien wil je zijn waar je op afkoerst, maar misschien zie je graag een andere horizon, heb je een andere droom.
Met iedere reactie op wat je meemaakt, met alles wat je doet en met alles wat je nalaat geef je kleur en richting aan je leven. In de waan van de dag gaat veel daarvan automatisch en onbewust. Zo beland je soms in situaties waar je niet wilt zijn. Gemakkelijk zien we ons zelf als slachtoffer van wat we meemaken, het is immers ongewild… En zo lijden we aan het leven in plaats van het te leiden.
-Inzicht en het belang van (heilzame) intentie.
Inzicht in dit patroon dat onrust veroorzaakt maakt dat mensen door de eeuwen heen zoeken naar betekenis en houvast in het leven. Het is behulpzaam om stil te staan bij je intentie, bij wat je belangrijk vindt. Je diepste verlangen leren kennen geeft je energie en richting.
Zo ontwikkel je vrijheid en inzicht in je motivatie bij keuzes waarvoor je komt te staan. Dat geeft rust, helpt je in moeilijke tijden.‘Het leven heeft geen intrinsieke betekenis, er is alleen het leven,’ zei de boeddha. Die betekenis hebben we zelf nodig om sturing te geven aan ons leven. Het brengt me tot de woorden: ‘Het leven heeft de zin die je het geeft’. En daarmee kun je onderweg, onderweg op een pad dat verder geen zekerheden kent. (foto pixabay)
-Aanvaarden.
Aanvaarden wordt soms gezien als een contradictie met intentie en verlangen. Dat is het niet, het is zelfs een voorwaarde: De reis begint immers altijd op de plek waar je je nu bent en niet met de obsessie van waar je zou willen zijn. Het is goed om je uitgangspositie te kennen en daarmee ook de realiteit van je wensen en intentie onder ogen te zien.
Kijk je naar het leven als een reis, een behulpzame metafoor, dan is er altijd een vertrekpunt en een weg, een richting en een bestemming -al dan niet bewust.
En zo gaan aanvaarden en veranderen, ‘hier en nu en daar en dan’ samen.
-Concreter in het dagelijks leven… is er altijd een Hoe en een Wat.
Hoe, hoe je naar de dingen kijkt, hoe je een doel wilt bereiken, hoe je wilt omgaan met wat je overkomt. Je kunt immers de wind niet keren, je kunt wel kiezen hoe je de zeilen zet.
Dat is ook van betekenis bij ‘dingen van alle dag’. Een tijdje terug reed ik een waterhoen dood. Ik had haar te laat gezien, kon niet meer uitwijken… Thuisgekomen bleef het voorval aan me knagen. Na een uurtje besloot ik terug te rijden. Het dode dier lag in de berm en ik nam het mee. Vervolgens heb ik het in de tuin begraven, en dat gaf rust, zo was het goed.
Zo draagt aandacht, mindfulness, voor dagelijkse dingen bij aan een zinvol leven. Het is niet ‘groots, filosofisch, ingewikkelds. Het is dagelijks behulpzaam en daarmee is het evenmin klein of ondergeschikt. Het is zinvol, van betekenis, het is de zin die je geeft aan dat wat je meemaakt.
En WAT, wat is het dat je verlangt? Er zijn concrete doelen: een verandering in je thuissituatie, je relatie, je wonen of werken… En daarnaast is er een basis, een groter doel, een intentie voor wat je zou willen ervaren in je leven: vrede in een schonere wereld, geluk voor je dierbaren… innerlijke rust. Woorden geven aan dat doel en je daarmee verbinden helpt je onderweg op je levensreis. Er voor gaan , je verbinden en… je niet te hechten. Verbonden maar niet gehecht houd je oog voor nieuwe mogelijkheden en onmogelijkheden die zich onderweg voordoen.
-De valkuil op onze reis met het doel voor ogen is gehechtheid.
Regelmatig hoor je zeggen dat verlangen een struikelblok is. Verlangen en intentie geven je echter energie – het is belangrijk dat je ervoor gaat en toch niet hecht aan het realiseren van het verlangen. Wie weet welke nieuwe wegen zich voor je openen onderweg? Star vasthouden beperkt je te zien wat werkelijk zou kunnen zijn en is een bron van lijden.
Aanvaarden is het stoppen met vechten tegen de werkelijkheid zoals die is. Verandering is het formuleren wat je zou willen ontwikkelen in je leven, in je omgeving, in de wereld. En dat leidt tot het benoemen van een intentie, zo ontvouw je de zin van je bestaan op sit moment, in de wetenschap dat ook dat kan veranderen.
We zijn slachtoffer nog dirigent van ons leven, overgave en focus -een schijnbare paradox- zijn behulpzaam: goede reis!
In dit licht ben je ook welkom in onze verhalentuin (foto), contact: janweeda@hetnet.nl.

Met bronvermelding www.nieuwtij.nl/category/blogs mag deze tekst vrij worden gebruikt.

Oefeningen*
Voor je begint met de oefening neem je de ruimte om tor rust te komen.
je kunt dit doen door in ieder geval 10 minuten te mediteren met concentratie (samatha) op je ademhaling.Het is van belang dit te doen zo dat je de verdere oefeningen niet doet uit een voortgaande reeks van activiteiten maar van uit rust.

1.Verwoorden van je intentie.
Je levens-intentie kennen, verwoorden is behulpzaam op moment dat het er werkelijk om gaat, als je voor grote vraagstukken staat in je leven.
Neem 10 minuten om de rust te vinden in je ademhaling. Bij iedere afleiding voel je opnieuw je ademtocht in en uit… Maak vervolgens ruimte om je voor te stellen dat je wordt geconfronteerd met een indrukwekkende gebeurtenis in je leven. Je realiseert je dat je een keuze hebt te maken. Je weet dat je reactie er toe doet. Vraag je dan af:
– Wat stuurt me in mijn leven,
– Wat betekent dat op dit moment?Schrijf de antwoorden die naar boven komen op een kaart en houd de kaart in je omgeving, in ieder geval voor een week. ‘ Dit (…) is belangrijk in mijn leven, dit zal me leiden bij keuzes waarvoor ik kom te staan.’

2.Quotes
‘Tegeltjeswijsheid’ zoals we dat met een glimlach noemen kan inspireren, op een ander moment voelt het als cliché… Kijk regelmatig om je heen en merk op welke tekst je inspireert. Maak daarvan gebruik door de tekst te noteren op een zichtbare plek zodat je m waarneemt totdat zich een andere tekst aandient. Enkele teksten in het licht van zingeving:
1.Je kunt de wind niet keren je kunt wel kiezen hoe je de zeilen zet. (JW)
2.De test is niet hoe je de rol vervult die je je zelf toedeelt/ kiest, de test is hoe je de rol vervult die het leven je toebedeelt. (an.)
3.We zoeken vinden en vergeten weer, zo gaan we onze levensweg. Gaandeweg ontdekken we dat ons pad geen bestemming heeft maar bestemming is. (Hans Korteweg)
4.Als je niet van koers verandert eindig je precies waar je op af gaat. (Chinees gezegde)
5.Maak van je lot je bestemming. (JW)
6.Het leven heeft geen intrinsieke zin, er is alleen het leven. (Boeddha)
7.Het leven heeft de zin die je t geeft. (JW)
8.De reis begint altijd op de plek waar je bent, niet bij de obsessie waar je wilt zijn. (JW)
9.Als je wild beweegt en maait met je armen in het water, is de kans groter dat je verdrinkt. Pas als je kalm bent, kun je profiteren van de dragende kracht van het water. Je kunt je ook door het leven laten dragen, als je iets loslaat van je eigen verzet en pijn. (Patricia de Martelaere)
10. Alles is toegestaan, maar niet alles is heilzaam. (Paulus brief aan Korintiers 1.10)

En enkele affirmaties…
11.Ik houd koers terwijl ik bereid ben mee te bewegen op soms ondoorgrondelijke kronkels op mijn levenspad.
12.Ik geef mezelf alle ruimte mijn voornemen op vele manieren te bekijken, te beleven en indien mogelijk te realiseren
13.Ik ben bereid mijn voornemen los te laten als ik bemerk dat ik mezelf en anderen er mee belast omdat ik weet dat wat niet vanzelf gaat uiteindelijk niet gaat.

3.Dagelijkse herinnering.
De zin van je leven, je intentie speelt op verschillende lagen een rol:
– Je directe intentie voor die dag, dat wat te doen is en je korte termijn doelen.
– Je houding, bijvoorbeeld: oefenen in gelijkmoedigheid en vriendelijkheid (zie het verband met je levensintentie)
– Je levensintentie, bijvoorbeeld: rust, deel zijn van een vredige wereld, een eerlijker, schone wereld…
Sta dagelijks stil bij je directe intentie. Begin de dag met het uitspreken van dankbaarheid voor het leven dat je de kans geeft met je intentie te werken en spreek dan die intentie uit. Sta stil bij de intentie van je leven als geheel op dit moment, je levens intentie. Check steeds of de intentie van de dag past bij je levens intentie. Met het uitschrijven van je intenties bevestig je tenslotte het belang hiervan.

Reacties