Wintertijd en Wereldvrede

Wintertijd, Kerst en de periodes daarna met Drie Koningen, lichtmis, aswoensdag, de vasten tijd… ook in andere zingevings-tradities is in de periode tot aan de lente aandacht voor bezinning, verstilling, vrede en verbroedering… Juist in een winterperiode stelde president Zelenski in een videoboodschap voor om deze winter een wereldwijde vredes-top te houden met als doel “de wereld te verenigen rond de zaak van wereldwijde vrede”. Ook president Poetin deed een oproep tot een bestand… Tegelijkertijd woeden oorlogen voort. Oorlogen, bedenksels van heersers die vernielen en doden, niet om te kunnen leven maar om drie factoren: overtuigingen, macht en bezit. Met als rechtvaardiging het eigen gelijk, wordt uiteindelijk gevochten uit angst voor verlies van deze drie factoren…En wonder boven wonder vinden ze altijd jonge mannen die bereid zijn hun leven te geven voor het ideaal en de agressie van hun leiders…

Maar niet altijd… soms ontstaat een bestand

Rond kerstmis 1914 bijvoorbeeld ontstond in loopgraven van de Eerste Wereldoorlog verbroedering. In barre winteromstandigheden lagen legers tegenover elkaar in de loopgraven toen een sfeer van “leven en laten leven” ontstond. Soldaten vierden bij de vijand Kerstmis, rondom een kerstboom cadeaus uitwisselend. Op sommige plaatsen volgde zelfs een voetbalwedstrijd in het niemandsland. De merkwaardige situaties aan de fronten duurden soms dagen. Men waarschuwde elkaar als er een aanval zou komen. Als er in loopgraven bezoek kwam van de legerleiding werd de tegenstander hiervan verwittigd en werd er duchtig heen en weer geschoten, over de hoofden heen. Soldaten hielpen elkaar dode lichamen in het niemandsland te begraven. Geschat wordt dat de helft van alle soldaten samen Kerstmis vierde.

In die periode zagen beide kampen in dat ze elk met dezelfde miserie aan het front hadden te kampen en dat ze allebei speelbal waren geworden van de politici en de legerleiding, ongeacht hun nationaliteit. Ook zagen ze van elkaar in dat lang niet iedereen voldeed aan de beschrijving van ‘de vijand’ die de propaganda hen had gegeven. Op sommige plaatsen begonnen beide kampen zelfs de zin van de oorlog ernstig in twijfel te trekken. In het bestand werd soldaten de waanzin van de oorlog pas goed duidelijk. Uiteraard zagen geallieerde en Duitse opperbevelhebbers dit als muiterij en hoogverraad. Ze stelden executies in als bestraffing om wapenbestanden en verbroedering de kop in te drukken. Desalniettemin vonden opnieuw taferelen van verbroedering plaats tijdens Kerstmis 1915. Soms ging het zover dat bijvoorbeeld een eenheid in het 107e Saksische Regiment in staking ging en resoluut weigerde de wapens terug op te nemen…. *

Dat is wat de wapens neerleggen kan doen: stilstaan, elkaar in de ogen kijken, overtuigingen heroverwegen… Laten we stilstaan deze winter, met kerst en langer, tot het voorjaar losbreekt… Verbroederen met in gedachten de Drie Koningen die bij het licht van geboorte alle kleuren en culturen in de wereld samenbrengen. Zo kunnen we ons realiseren dat we allemaal wereldburgers zijn op zoek naar geluk.
Laten we zien dat oorlog zinloos levens van slachtoffers vernietigt, en daarmee ook van hun naasten. Maar denk ook aan de vele soldaten die hun leven lang door trauma’s getekend blijven door hun ervaringen in oorlogen en vredesmissies… denk aan Vietnam, Indonesië, Srebrenica, Bosnië, 40-45, Iran, Afghanistan en zoveel meer… Stel je eens voor dat de miljarden aan wapentuig die we geven zouden worden besteed aan hulp voor mensen, opvang, gastvrijheid, huisvesting…

Indachtig de woorden van Gandhi:
Er is geen weg naar Vrede, Vrede is de weg*,
maken wij onze intentie duidelijk met het uithangen van de Universele Vlag van Wereldvrede. (afbeelding hieronder)

In de periode december 2022 t/m maart 2023 hebben we met velen deze boodschap kunnen delen. Gesprekken rond vrede en geweldloosheid zijn ontstaan… een bijdrage, denken we, aan een weg vinden met wat we om ons heen zien gebeuren, samen op zoek naar vrede zonder wapens op te pakken.
De vlag zal hier regelmatig blijven wapperen! Belangstelling? contact: janweeda@hetnet.nl
NieuwTij is PAX Vredes Ambassade en lid van Stichting Leven in Aandacht.

*-Bron: Wikipedia e.a.
*-De vlag: ZON als symbool van onbekende eindigheid, er is leven zolang de zon ons warmt en verlicht… de zon schijnt voor iedereen. WIT: kleur van onschuld en overgave, en wit licht dat alle kleuren van de regenboog bevat, symbool van alle vormen van leven, kleuren en culturen.

Als deze column inspireert en elders bij kan dragen: fijn als je het deelt. Vermeld dan daarbij de bron -onze site en blogs.

Reacties