De weg naar liefde

De weg naar liefde, Hans Stolp.
Ten Have, ISBN 978 90 259 5602 8.

Een inspirerend en overzichtelijk boek, om me te herinneren waar het werkelijk overgaat: de inspanning te leven vanuit liefde.

Wat is dan liefde? De mooiste definitie in een boek van Marian Williamson, geïnspireerd op de “Course of Miracles”: liefde is de wens dat de ander kan worden wie hij op zijn best kan zijn.

Hans Stolp onderschrijft met dit boek deze definitie. Hij onderscheidt tussen de egocentrische (romantische) liefde en geestelijke (universele) liefde.

De egocentrische liefde is een liefde van uitzondering en afscheiding.
De universele liefde verbindt en is meedogend.

Het boek voert je langs begrippen als “liefde is het vermogen te luisteren,- is je inleven in de ander, liefde is machteloos durven zijn” En het is ook “nee” kunnen zeggen, kunnen zwijgen.

Het is zeker niet: “grenzeloos geven, nog is het gevoed door angst, en zij is niet meedogenloos eerlijk. Liefde kent de kracht van mededogen”.

Stolp geeft herkenbare valkuilen weer, zoals de gedachte dat je als je veel geeft je vanzelf recht hebt om veel te ontvangen. Het is een simpel voorbeeld van hoe het menselijk denken werkt en ons vervolgens opsluit in verwachtingen.

Het boek inspireert en helpt koers te bepalen en de weg verder te gaan.