Westerse en Oosterse mystiek en inspiratie.

MYSTIEK & GNOSIS – Tijdens deze lezing worden belangrijke mystiek-gnostieke stromingen uit het Westen en het Oosten verkend, vergeleken en met elkaar in verband gebracht. Deze lezing vormt een introductie op de cursus ‘Westerse & Oosterse mystiek’, die vanaf 8 september in Nieuw Tij, School voor Zelfontwikkeling & wijsheid, plaats vindt. LezingenMystiek & gnosisNieuws

Tijdens deze lezing wordt een vergelijking gemaakt tussen de mystiek van het Westen en het Oosten. Dit wordt gedaan aan de hand van het ‘comparatief model’, ontwikkeld door Ulrich Libbrecht.

De Oosterse en de Westerse werelddelen hebben beide vele verschillende mystieke stromingen voortgebracht, waaronder het taoïsme, boeddhisme en hindoeïsme uit het Oosten en de mystiek-esoterische tradities van de drie monotheïstische godsdiensten en de Griekse filosofie uit het Westen. In de deze tijd volgen velen verschillende wegen naar Eenheid, met wisselend resultaat. Kenmerkend voor de ‘new age’ is het ‘spiritueel shoppen’, waarbij bijvoorbeeld technieken van Vipassana meditatie gecombineerd worden met inzichten uit het esoterisch christendom. Maar de conceptuele Leegte uit het boeddhisme (nirwana) is niet vergelijkbaar met het godsbegrip uit het christendom! Mystieke tradities uit verschillende tijdsperioden uit zowel het Oosten, als het Westen kenmerken zich door eigen inzichten, paden en culturen die niet zondermeer door elkaar gehaald mogen of kunnen worden.

Tijdens deze lezing worden de verschillende mystieke stromingen uit het Oosten en het Westen bij elkaar gebracht in één universeel model, in het gedachtengoed van de ‘comparatieve filosofie’ van Ulrich Libbrecht. Zo wordt inzicht geboden in de belangrijkste verschillen en hoe verschillende mystieke paden geschikt kunnen zijn voor verschillende menstypen op verschillende treden van bewustzijn.

Praktische informatie

 

Reacties