Surfen op de Golven van het Leven

Kijken naar hoe we omgaan met de onvermijdelijke pieken en dalen in het leven lijkt misschien zwaar… Toch is het eerder licht, juist doordat het inzicht geeft in menselijke patronen waar je met een glimlach naar kunt leren kijken.
De afwisseling van ‘ vallen en opstaan’, gezondheid en ziekte, succes en falen, geluk en lijden is inherent aan het leven. Het is de onvermijdelijke golfslag van het leven. Verlossen van golven is niet mogelijk.
Verlossen van conditioneringen, gewoonten en automatische reacties die we als mens hebben, meekrijgen of hebben ontwikkeld… dat kan wel. Dat is surfen op de golven van het leven.

Surfen op de Golven… foto: Pixabay

Verlossen is zien waar je patronen vandaan komen. Wat zijn oorzaken van onrust en automatische reacties op pieken en dalen die we mee maken?  Weten hoe het brein werkt, inzicht, geeft ruimte om los te laten, te glimlachen naar je reacties en ze te laten voor wat ze zijn: automatismen uit het overlevingspatroon van de geest. Dat zien maakt ruimte tussen stimulus en respons, zo maak je ruimte voor een keuze.
Er is altijd ruimte voor een keuze… Daar ligt de menselijke vrijheid, zei Victor Frankl.

Valkuilen genoeg, natuurlijk… In het dagelijks leven in onze maatschappij worden we gemeten aan onze successen. Het is zo geïntegreerd dat we ook ons zelf graag neerzetten met geslaagd-zijn in het leven. Als iemand je vraagt: ‘Alles goed?’ dan zeggen we graag ‘ja!’. Maar ‘alles’ is wel wat veel gevraagd… meestal gaat het op sommige aspecten goed en op andere minder… Wat niet lukt, wat verdriet brengt en dat waar we niet in slagen houden we graag verborgen. Terwijl het juist dat is wat ons het meest bezighoudt. Hoe kun je hoogtepunten beleven als je de diepte mijdt?

Rusten bij pieken, bergen en dalen… foto Pixabay

Omgaan met- en rusten in de voorbijgaande aard van pieken en dalen is een belangrijk fundament voor een stabiel leven. Alles wat verschijnt, verdwijnt enig moment…


Soms is dat een geruststelling, soms een teleurstelling… maar onze eerste reactie is over het algemeen: weerstand. Er is een hopeloos verlangen ‘dat alles blijft zoals het is’.
Het inzicht dat er uiteindelijk niets is dat je vast kunt houden -en dat je alleen kunt sturen met je doen en laten, je respons op wat zich voordoet- is behulpzaam voor jezelf en voor je omgeving. Zo ontwikkelen we een weg van vertrouwen en wijsheid. En dat is een groot goed dat je meeneemt in het dagelijks leven.

Mooi natuurlijk daar zo algemeen over te spreken of te schrijven, maar waar liggen handvaten, hoe kun je je vrijer maken van conditioneringen?
De uitnodiging is met open geest en vertrouwen afstand nemen en kijken naar wat er gebeurt.

Verfijnder kijkend naar je conditioneringen kun je verschillende aspecten zien:
Het basale overleven gekenmerkt door Vechten, Vluchten of beVriezen.
in samenhang daarmee, ik noem 5 hindernissen:
-Gehechtheid/ voorkeur willen dat het blijft zoals het is, ‘zo wil ik het houden’.
-Afkeer, wegduwen van het ongewenste: ‘zo wil ik het niet langer’.
-Afwezigheid, ontkennen, de andere kant op kijken.
-Onrust: spijt van gister, zorgen van morgen
-Twijfel: gevangen in ‘als Dit…, dan Dat…’

Vervolgens hebben we bagage bij ons, zijn we geschoold door het leven, onze cultuur, door eerdere ervaringen…
We hebben overtuigingen opgedaan of ontwikkeld die ooit behulpzaam waren, maar nu beperken.
Denk aan de besluiten die je als kind nam om je geliefd te weten, denk ook aan dingen die je bewust of onbewust hebt laten liggen, uit de weg bent gegaan…
Met open geest zien wat gebeurt en je eerste reactie onderkennen en onderzoeken. Het is een weg, het is niet een definitief bereiken, tegelijkertijd is het een houding die altijd beschikbaar is… het is de oefening. Het doet me denken aan het antwoord van Thich Nhat Hanh toen Oprah Winfrey hem vroeg of hij ‘altijd zo tevreden was, altijd zo vredevol’.
Thich Nhat Hanh zei geen ja en geen nee maar: ‘Dat is mijn beoefening, dat is mijn training.’
En zo af en toe kijken met een glimlach naar je patronen… oh, kijk, ik doe het weer…
Ik wens je een mooie weg, een open blik, een vrije beoefening, surfend op de golven van het leven.

In het licht van dit gedachtengoed ontwikkelde ik de cursus ‘op de golven van het leven’, welkom.

Oefening 1
Schrijf antwoorden op de volgende 3 vragen uit:

-Welke overtuigingen draag je mee?
-Waar zijn ze behulpzaam?
-Wanneer zijn ze niet behulpzaam?

Oefening 2
Schrijf antwoorden op de volgende 3 vragen uit:
-Wat ga je uit de weg?
-Wat kost je dat?
-Wat brengt het?

Afronding:
Kijk gedurende een week dagelijks terug naar wat je hebt geschreven.Noteer daarbij steeds je reactie op wat je leest.

Als de samenvatting van deze lezing inspireert en elders bij kan dragen: fijn als je het deelt. Het helpt ons in ons werk als je dan de bron -onze site en blogs- vermeldt.

Reacties