Niet oordelen…*

 

‘Ik wil niet oordelen over mensen, maar dan moeten ze wel normaal doen’.
(Theo Maassen)

 

5 jaar geleden schreef ik het Mindfulness-werkboek voor nieuwTij.
Omdat humor belangrijk is, vrij en licht maakt, nam ik verschillende quotes op met een ‘lichte toets’, o.a. deze van Theo Maassen.

Bij de teaching in sessie 1 onlangs kwam ik de quote over ‘normaal doen’ weer tegen.
Het is een wonderlijk fenomeen dat we de neiging hebben om wat we niet kennen te bestempelen als ‘niet normaal’, en daarmee te veroordelen.

Decennia terug was er een poster uit de psychiatrie met de tekst: ‘Wel eens een normaal mens gezien? En, beviel het?’  Het was een oproep om dat wat je opvalt aan medemensen niet als abnormaal te bestempelen, maar je eerder te verwonderen en in contact te blijven. Voor je het weet heb je al een pijl met oordeel afgeschoten… schot in de roos? Zelden!

In menig gezin, ook daar waar ik opgroeide, hoorde je nog al eens: ‘Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’. Soms misschien een nuttige oproep, maar ook een aansporing dat wat ‘eigen’ is weg te stoppen: ‘Wat zullen de mensen wel niet denken?’

Niet oordelen maakt ruimte om wat je ziet in je omgeving als nieuw te zien, het houdt je open. Verwondering maakt ook ruimte voor verbinding, oordelen leidt tot uitsluiten: je behoort tot de ‘normalen’ of je behoort daar niet toe. Met respect voor je omgeving en voor jezelf je ‘eigen aardigheden’ ontwikkelen -en tot uitdrukking brengen- maakt ons gelukkiger mensen.

En hoe zit het dan met het ‘laatste oordeel’, waar velen mee zijn opgegroeid? Voor mij was het bevrijdend die ‘dreiging’ nog eens letterlijk te lezen: na het laatste oordeel is er geen oordeel, geen veroordeling meer. Wat een bevrijding is het om te leven na je laatste oordeel!

In de uitwisseling concludeerden we met een glimlach dat er inmiddels een premier is in ons land die ons oproept ‘normaal’ te doen, en de Gewone Man te eren. En daarmee komt die quote in een ander daglicht te staan: het lijkt bijna een serieuze opmerking. “ Doe normaal, doe zoals ik…”.

Als je reist kun je veel leren over De Gewone Man, over Normaal.
Wat in ons land, onze cultuur, gewoon en normaal is, is dat in Midden Afrika niet, lijkt niet op ‘gewoon’ in India, Peru, Mongolië, China, (zie de documentaires van Ruben Terlou).
Laten we niet oordelen, maar genieten van de verschillen tussen mensen, met de wens dat ieder met het beste wat in haar/ hem is zijn bijdrage kan leveren aan een wereld als een kleurig palet.

Oefening:
-Kijk iedere keer als je in gezelschap komt goed om je heen.
-Observeer de mensen aanwezig in de familiekring, de vergadering, het café of waar je ook bent.
-Stel vervolgens vast wat je indruk, mening, oordeel is over de verschillende mensen die je ziet.
-Doe dat bij ieder gezicht dat je ziet en sluit dat steeds af met een glimlach over je oordeel.
-Zo maak je ruimte voor een vrijere ontmoeting.

reacties: janweeda@hetnet.nl

Reacties

Reacties graag per email