Manager ontmoet monnik

Manager ontmoet monnik, Anselm Grün en Jochen Zeitz
Ten Have, ISBN 978 90 259 0033 5 194.

In deze dialoog tussen Zeitz, directeur van Puma en benedictijn Grün kijken we mee hoe deze mensen elk op hun eigen plek de zin van hun bestaan trachten te verbinden met wat zich voordoet in het leven/werk van alle dag. Ook voor mij is dat een belangrijke weg en het lezen stimuleert voort te gaan.
Grün noemt in deze dialoog voor hem drie belangrijke inspiratiebronnen: de natuur, je eigen levensgeschiedenis en ‘het woord’. Het woord –lezen, studie- helpt je beelden inprenten die sturend zijn, die leiding geven aan je leven. Inprenten, een begrip dat Plato al gebruikte. Dat is ook de verdienste van dit boek. Het brengt de alledaagse grofheid van onze commerciële markt-wereld bij inzichten en drijfveren die rust brengen, die er werkelijk toe doen. En dat inprenten houdt niet op. Langs prachtige voorbeelden van verbroedering en ook afgunst in de sport bijvoorbeeld, inzichten van Plato tot Marx, Freud, Jung, krijgen we de kans ons dagelijks leven te meten. Waar Zeitz eerder schrijft uit een holistische en boeddhistische achtergrond, spreekt Grün van uit de christelijke traditie –zonder daarin verengend te zijn en met oog voor zingeving in het algemeen.
Een boek dat helpt om het alledaagse te verbinden met waar het je werkelijk omgaat in je leven. Het legt het verband tussen je eigen handelen, hoe schijnbaar klein ook, met het grote geheel. ‘Als religie/zingeving ontbreekt krijgen wereldse zaken een religieuze lading’. Zo wordt gewezen op de armoe van rijkdom als doel, of fitness als heilig.
Het taalgebruik is vaak inspirerend zoals dit voorbeeld; ‘Zonder waarden, ben je waardeloos. Waarden bepalen en naleven maakt waardevol. Jezelf waardevol ervaren, maakt dat je anderen waardeert.

Reacties