Liefde is ruimte.

Liefde is ruimte,
over vrijheid en verbinding.                                                              

Waar liefde is, is geen ruimte. Zo maakte ik mijn first-childhood-decision (zoals één van onze Indiase leraren dat noemde). Ik nam als kind zo’n besluit, ik dacht het nodig te hebben om veilig te zijn. Ik handelde ernaar en dat bepaalde de kleur van mijn jeugd. Ik trok me terug uit de drukte van het gezin- die voelde benauwend. Het bracht eenzaamheid omdat ik dacht dat -als ik verbinding, liefde, en betrokkenheid voelde- er geen ruimte zou zijn voor mij.
Het gaf me ook veel energie om als kind al mijn eigen veilige plek te maken. Ik trok me terug op de zolder van het ouderlijk huis en daar gaf ik vorm aan mijn eigen wereldje. Mijn fantasie kreeg er de vrije loop. En… daarvoor kreeg ik ook alle ruimte, daarvoor kreeg ik de vrijheid. Nee, er is niets te verwijten. Ik werd omgeven door goede bedoelingen.
Het was mijn oplossing voor gegronde en minder gegronde levensangsten en -vragen die ik tegenkwam in mijn kinder-leven.
Het was mijn interpretatie die me deed besluiten: waar liefde is, is geen ruimte.
Het heeft me veel gebracht: een grote energie om liefde en ruimte samen te brengen. Dat deed ik voor me zelf en het was sturend in mijn werk als architect. Het was zelfs sturend in mijn beroepskeuze, kan ik nu zeggen. Samen met opdrachtgevers en gebruikers zochten we naar de ruimte die veiligheid en ontvankelijkheid waarnaar zij zochten tot uitdrukking zou brengen. Ruimte ontstaan uit betrokkenheid helpt mensen immers betrokken te zijn bij hun omgeving…
Het gaf me de energie om ruimte vanuit liefde te laten groeien. Het is een levend voorbeeld van het boeddhistisch begrip: No Mud no Lotus*.
En inmiddels ontdaan van de angsten kan ik werkelijk zeggen: liefde is ruimte.

Als ik nu luister naar vragen rond vrijheid en verbinding borrelen oude en nieuwe vragen en affirmaties naar boven. Ik geef ze hier graag mee als oefening. Print en bekijk de vragen en affirmaties. Kies 1 affirmatie die voor jou op dit moment speelt en schrijf die op een kaart en zet die ergens in het zicht -zodat je de tekst regelmatig ziet. Kijk de komende week naar momenten dat je je onvrij voelde en bekijk met dat gevoel de vragen. Zet achter de vragen de dag waarop die vraag voor jou resoneerde. Zie je wisselingen in je beleving? Wat doet het om dagelijks stil te staan bij momenten van onvrijheid, bij momenten ‘zonder ruimte’?

-Gevangen in individuele vrijheid verbreken we de verbinding met de aarde en alles wat leeft om ons heen.

-Is vrijheid een gevangenschap die je verhindert je te verbinden?
-Liefde is ruimte. Het is vrijheid, verbinding en betrokkenheid, de wens dat de ander in contact met mij, met de wereld, kan worden, kan zijn wie hij of zij op haar best is.

-Wat is het voor commitment/ verbinding die je vraagt om over je grens te gaan?
-Ruimte die ik neem is geen ruimte als ie de ruimte van de ander beperkt.

-Welke vrijheid is het die je belemmert je te verbinden?
-Vrijheid is geen doel het is de weg. (variatie op Ghandi over vrede)

-Welk concept van vrijheid is het dat je éénzaamheid brengt?
-We worden gevoed door verbinding en rennen er voor weg om vrij te zijn.

-Wat is universele liefde als het me belemmert er voor jou te zijn?
-Het kind gaat van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid.
De volwassene ontdekt, onafhankelijk, de wederzijdse afhankelijkheid.

-Welke vrijheid is het die ontstaat uit bindingsangst?
-Onafhankelijkheid is een illusie, we zorgen voor elkaar met wat we doen,
kunnen, produceren en met wie we zijn.

-Wat is het voor verbinding die opsluit?
-In verbinding leer ik mezelf kennen, in eenzaamheid ben ik gevangen.

-Wat is het voor vrijheid die verbinding uitsluit?
-In verbinding met mij nodig ik je uit te zijn wie je bent.

Er zijn vragen die veel op elkaar lijken, toch geeft net één ander woord soms een andere nuance…
kijk maar wat raakt en wat aan je voorbij gaat.
 * No mud, no lotus is (ook ) de titel van een boek van Thich Nhat Hanh.
Geschreven vanuit een ontmoeting in verbondenheid, Jan Weeda.
reacties janweeda@hetnet.nl

 

Reacties