Leven in vertrouwen, meditatie cursus

Het leven moet voorwaarts geleefd worden en is slechts achterwaarts te begrijpen. (Kierkegaard)

In wat zich dagelijks aandient worden we vaak in de hectiek van het moment meegenomen. Hoe houden we koers, hoe blijven we bij dat wat we echt belangrijk vinden? Hoe voorkom je dat je ’s avonds thuiskomt en verbaasd/teleurgesteld bent over de keuzes die je overdag maakte? Af en toe stilstaan, ruimte maken en meditatie helpen.

Vertrouwen op dat we alles weten wat nodig is, dat we het alleen hoeven aanspreken, er ruimte voor maken…

We reiken je mogelijkheden aan om dichter bij jezelf te blijven. We staan stil bij praktijk voorbeelden, we wisselen uit, we mediteren en geven inzichten door. Door ervaren en oefenen zullen inzichten leiden tot wijsheid (geïntegreerde kennis).
Wat hebben meditatie en inzichten voor zin als je ze niet kunt gebruiken op de momenten dat jij uit het veld raakt?
Eén van factoren van wijsheid die het boeddhisme formuleert is directe waarneming: het kunnen zien en ervaren van wat werkelijk aan de hand is. Het is aanwezig zijn in het moment. We oefenen ons in direct waarnemen en andere aspecten van wijsheid. We doen dat ook in de geest van Einstein:

“Wat ik zeg is vooral gebaseerd op intuïtie, niet op intellect.”

We gaan voor de intelligentie van het hart, ondersteund door het intellect- het denken.
We doen dat in het licht van de gedachte dat het denken een goede dienaar en een slechte meester is.

[5 bijeenkomsten]

Reacties