Integriteit brengt vertrouwen

avondlucht

de basis van een wereld van verbonden zijn

Dat integriteit een Hot-item is heeft de kredietcrisis wel duidelijk gemaakt. Waar reken je jezelf op af in wat je doet, hoe houd je koers? In de wereld van markt en commercie zijn de verleidingen groot en legio. Als je functioneert in die wereld en je hebt geen andere koers dan de Heilige Winst kom je terecht in meer om meer, gretigheid, grijpen… Het is simpel een gevolg van de primaire belangstelling in de commerciële wereld.

De winst van de kredietcrisis is dat gebleken is dat die koers doodlopend is. De koers geld leidt tot vallende koersen, geld als doel maakt iedereen arm.

Alleen een koers gebaseerd op waarden, waarbij geld een middel is, brengt rijkdom. Om te komen tot je eigen koers is integriteit de basis. En dan bedoel ik niet een integriteit die resulteert in recht vervat in wetten en regels. Ik bedoel met integriteit de basis die je in jezelf vind als maatgevende factoren in je leven. Ik bedoel: dat wat jij hebt ontdekt als maatstaf waarop je wil worden afgerekend, waarop je je zelf afrekent: innerlijke integriteit.

Samenleven vraagt afspraken en regels rond rechten en plichten. En de daadkracht van de westerse wereld, waarin de markt een belangrijke rol speelt, heeft veel goeds gebracht. Nu gaat het echter om een nieuwe stap in onze ontwikkeling, die ieder individueel heeft te zetten: waarop ben ik aanspreekbaar? Wat is mijn bijdrage, waarvoor neem ik verantwoording?

Het is oor hebben voor je binnenwereld en oog voor de buitenwereld: waar voel je je goed bij, wat zijn gevolgen van je daden voor jezelf, maakt het anderen gelukkig, geeft het rust? Dat brengt je uiteindelijk bij je koers.

Vervolgens zal er iedere dag gepeuterd worden aan je uitgangspunten, constant zijn er verleidingen… En kansen om te ontwikkelen en opnieuw af te wegen: alleen dwazen veranderen nooit van koers en inzicht. Innerlijke integriteit brengt je je koers, integriteit is bereidheid steeds opnieuw af te wegen.

Integriteit is de moed te luisteren naar jezelf. Het is de balans tussen moed en consideratie. De moed te zijn wie je bent- op zijn best kunt zijn, en consideratie door het inzicht dat de ander anders is. Integriteit is op deze manier de basis voor leven in verbinding.

Jan Weeda

De visie weergegeven in dit stuk rond ontdekken waar je voor staat, je innerlijke waarheid, het verbinden van je wil met daden en verantwoording, zijn terugkerende thema’s in ons werk. Deze column werd gepubliceerd in: Helden-zine, Schooldomijn en het ledenblad Humanistisch verbond.

Voor meer informatie: jan-en-lieve@nieuwtij.nl

Je kunt je ook abonneren op onze Nieuwsbrief.

Reacties