Columns

Met de intentie zichtbaar te maken wat de betekenis is van wat we doen als mens en/of organisatie in de maatschappij, schrijf ik (Jan) columns en artikelen. Door de jaren heen is mij steeds duidelijker geworden dat het onvermijdelijk is om helder te zijn over de koers van wat je doet. Die helderheid geeft ook grote kracht. Het maakt het je mogelijk bewust keuzes te maken en je activiteiten doel gericht te maken.

In den beginne was er het woord…

Met schrijven en publiceren wil ik een bijdrage leveren aan het debat over zin en betekenis van leven en werken. Door verwoorden, communiceren, ontstaat de kans te delen en te ontwikkelen.

Voor wie, hoe, waar en wanneer:

– Artikelen/columns worden geschreven voor redacties/bladen die geïnteresseerd zijn in de verbinding van persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de wereld waarin we leven. Intentie is hierbij zo concreet mogelijk te zijn. Columns worden ook geschreven voor eigen sites en nieuwsbrieven.

– Thema’s kunnen in onderling overleg worden vastgesteld. Actuele thema’s, eerdere publicaties, nieuwsbrieven en artikelen op onze sites kunnen dienen als referentie en koers.

Voor meer informatie stuur je een email naar:
jan-en-lieve@nieuwtij.nl

Je kunt je ook abonneren op onze Nieuwsbrief.