Het 45e probleem

Luca liep al tijden rond met vele vragen en problemen. En waar hij ook aanklopte, hij vond antwoord noch oplossing. Enig moment hoorde hij vertellen over een wijze monnik die hem vast wel zou kunnen helpen. En hoewel de afstand groot en de reis zwaar was, vertrok Luca op zekere dag hoopvol om de monnik om raad te vragen.

Zo bereikte hij de monnik, die na enkele dagen in zijn drukke programma ruimte vond om de reiziger te woord te staan. ‘Vertel me uw vragen en problemen, vertel me waarom u me opzoekt’, vroeg de monnik. En Luca vertelde van de grote problemen op zijn werk: zijn baas die als maar meer eiste van hem, dingen vroeg die hij niet kon waarmaken. Het gaf veel spanning, ook met collega’s en, trouwens, zijn loon was er ook niet naar… Aandachtig luisterde de monnik en toen Luca na zo’n 20 minuten was uitgesproken zei de Monnik: ‘Ik hoor uw probleem, het is niet niks… Ik kan echter niets voor u doen, want het probleem behoort tot de eerste 44 problemen van de mensen. Maar wellicht zijn er andere zaken..?.

Luca vertelde van de problemen met zijn vrouw: zij vond zijn inbreng in het huishouden veel te weinig, terwijl hij zo zijn best deed. Ze besprak zijn te geringe inbreng ook met haar vriendinnen die hem daardoor inmiddels met argusogen bekeken. Dat was toch niet wat hij verdiende met al zijn inspanningen! De monnik luisterde geïnteresseerd en zei, toen de man was uitgesproken, dat hij tot zijn spijt moest constateren dat helaas ook dit vraagstuk hoorde tot de eerste 44 vraagstukken van de mens. ‘Maar vertel voort…’, zei de monnik geduldig.

En zo vertelde Luca verder over zijn problemen: de aanleg van een windpark op 1 kilometer van zijn huis, met de daarbij horende verlegging van een snelweg, was onomkeerbaar. Woongenot en de waarde van zijn huis zouden er zeker door beïnvloed worden.
Keuzes van zijn kinderen baarden hem ook zorgen. Voor zijn zoon had hij een carrière voorzien in het familiebedrijf, het zag er echter naar uit dat hij de relatie met een boerendochter zou doorzetten en in zou trekken bij haar familie om mee te werken op het land. Zijn dochter had aanleg om arts te worden, maar zij koos voor een opleiding in de boekhouding. Zagen die kinderen dan niet wat het beste voor hun was? ‘En dan’ verzuchtte Luca, ‘heb ik het nog niet gehad over de problemen in mijn familie, en de oplopende hypotheekrente…’
Met alle geduld van de wereld hoort de monnik de man meer dan 1,5 uur aan en zei tenslotte: ‘Het spijt me werkelijk zeer maar, hoe graag ik ook zou willen, ik kan u niet helpen Ik heb geen probleem gehoord dat niet behoort tot de eerste 44 problemen van de mens. Ik kan alleen helpen met het 45e probleem van de mens.’

Teleurgesteld en moedeloos vroeg Luca wat dan wel dat 45e probleem was. ‘Wel, u komt van zover en heeft zoveel vragen… hoewel ik dat anders nooit doe, zal ik u dat vertellen. Het 45e probleem is het feit dat u een probleem maakt van die eerste 44 vragen. Heeft een probleem of vraag een antwoord en oplossing: maak je geen zorgen maar handel ernaar, vervolgens is er geen probleem meer. Heeft het probleem geen oplossing, dan is het geen probleem maar een feit…  en dan is het een goed moment om je zegeningen te tellen. Maar u, net als velen, en ook ik, hebben in eerste instantie de neiging alles naar ons hand te willen zetten en vervolgens te lijden aan het gegeven dat dat niet lukt… Daarbij kijken we vooral ‘horizontaal’ soms zelfs in panoramaview, we zien alleen de dingen van alle dag… De oplossing voor het 45e probleem is ook ‘verticaal’ te kijken: zien waar we vandaan komen, zien waar we deel vanuit maken, en kijken met verantwoording voor waar we naar toe gaan, met uw keuze daarin en uw bijdrage daaraan. Dat is de oefening goede man, een oefening voor u en voor mij.’
Tenslotte gaf de monnik nog een verkreukeld papiertje mee, met een klein schema.

Luca had het gevoel dat hij het licht zag schijnen en met een voorzichtige glimlach en blijdschap in de ogen nam hij dankbaar afscheid van de monnik.

Bron Ajahn Brahm en anderen.

Vrij her-woord in het licht van universele zingeving, Jan Weeda.
Als dit verhaal inspireert en elders bij kan dragen: fijn als je het deelt. Het helpt ons in ons werk als je dan de bron -onze site en blogs- vermeldt.

Reacties