De betekenis van familieopstellingen

‘De automatische piloot’, je bewust worden van wat je doet ‘zonder er bij na te denken’, is één van de peilers in Mindfulness.
Automatische gedachten en emoties nemen we vaak mee uit onze (familie) geschiedenis.

Iedereen wordt beïnvloed door de familie waarbinnen hij/zij geboren is.

De, soms positieve, soms negatieve, kracht en reikwijdte van die invloed is vaak veel groter en sterker dan we beseffen.
Onbewust spelen er patronen in elk gezin, in elke familie, die een uitwerking hebben op onze gevoelens, relaties en op ons handelen. Het maken van een opstelling geeft inzicht in die patronen. Deze informatie maakt je vrijer van automatismen en geeft je nieuwe keuzemogelijkheden.

Bij familieopstellingen gaat het over thema’s als: Welke plek was er nu precies voor jou in het gezin? Of waardoor kom je in relatie tot je partner steeds dezelfde bewegingen tegen? Welke inspiratie nam ik mee van thuis?  Zo kun je ook kijken naar de positie in je “werkleven”.

Verbaas je jezelf doordat je steeds in dezelfde patronen terechtkomt? Vraag jij je wel eens af of je goed zit op jouw werkplek? Of je jouw talenten op de juiste plek inzet?
Familieopstellingen en opstellingen werk in zijn echt ervaringsgericht. Of je nu werkt aan je eigen vraag, of waarnemer bent: in iedere rol neem je de voor jezelf relevante ervaringen mee.
Data en contactgegevens zie je in onze agenda.
meer informatie:
Frida Derksema,  mail@fridaderksema.nl
Ineke Raaijmakers, inkeran@hotmail.com

Reacties