het Licht van Inzicht*

Het Licht van Inzicht
(een nieuwsbrief geeft een korte samenvatting op het thema)

Het Licht van Inzicht… en ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt…‘*
Plotseling is het of alle grond onder je voeten is verdwenen, je leven staat op z’n kop met gebeurtenissen die zo maar uit de lucht lijken te vallen…
Je bent onthand, radeloos ook, boos misschien… wat nu? Wat is behulpzaam, wat is wijs?
Wat hebben al die wijze lessen je uiteindelijk te bieden nu het erop aankomt? Leven we rustig voort als alles op rolletjes gaat, juist als zich levensvragen voordoen zoeken we de wijsheid.

Geschiedenis
Sinds mensenheugenis zoeken we naar wijsheid, Inzicht dat Licht laat schijnen over vragen die we tegenkomen op ons pad. Licht dat hetgeen we tegenkomen minder zwaar maakt, want wat je verlicht maakt je minder zwaar.
Zo zoeken we naar grond onder de voeten, als die totaal verdwenen lijkt te zijn.
-In de christelijke traditie kennen we de 7 werken van barmhartigheid. En in zijn brief aan Korintiërs doet Paulus een oproep tot bezinning: ‘Alles is toegestaan, maar niet alles is heilzaam’
-Boeddhisme suggereert heilzaam denken en handelen. Het roept ook op je te verzoenen met de imperfectie van het bestaan: ‘nee’, het is niet zoals we zouden willen, en ‘ja’, we kunnen bijdragen door -ons handelen.
-Nativ Amerikaanse cultuur zegt: we zijn de levende hoop van onze voorouders, en: we hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, we hebben haar in bruikleen van wie na ons komen.
-Nativ Afrikaans is de in de inspiratie: ik ben omdat wij zijn, waarmee onze wederzijdse afhankelijkheid en ‘samen leven’ worden onderstreept.
Over die zoektochten zijn boeken vol geschreven, en zeker kan studie helpen, maar de echte leerschool is de ervaring. Voelen wat de dingen met je doen. En ja: het gaat om wat jij ervaart, wat jij hoort en ontvangt.

De boodschap wordt altijd ontvangen in je eigen taal, op je eigen moment en gaat dan soms gepaard met een verzuchting… ‘ja, natuurlijk!’.Graadmeters in vrijwel alle zingevingstradities zijn voorts moraliteit en ethiek, het zien dat we verbonden zijn met elkaar, in de natuur, in de wereld. Zien dat het geluk ten koste van het geluk van de ander geen geluk is… met een oproep tot mededogen. En wat tradities je ook brengen, en hoe ze je helpen is altijd veranderend want het leven beweegt, wat vandaag goed is, hoeft dat morgen niet te zijn…

Wat is dan wijsheid, inzicht:
Inzicht geeft je grond onder de voeten op het moment dat je even denkt dat die onder je voeten is verdwenen. En die grond ga je om te beginnen ervaren door de hoop op een beter verleden en beter heden opgeven. Zo kun je je verzoenen met de werkelijkheid van dat moment. De weerstand voorbij ben je ontvankelijk voor wat zich aandient: met een variant op de Rijdende Rechter: ‘Dit is wat zich voordoet, en hier moet u het meedoen’.
Vanuit aanvaarding is het vervolgens kiezen voor het vertrouwen dat wat er ook gebeurt je je weg zal vinden. Het is je durven laten vallen in de werkelijkheid zoals die zich aandient en voordoet. Het is eerder doen dan zijn. Het is gegrond, op een weg van ervaren, aanvaarding, verzoening en vertrouwen, uiteindelijk de juiste keuze te maken in je handelen.

Als vanzelf zie je dan wanneer je in automatismen wordt meegesleept, om ze te laten voor wat ze zijn: eenvoudige patronen en restanten van een evolutie.
Inzicht, wijsheid, geeft de ruimte om ook je Licht te laten schijnen over deze automatische reacties en daar om te glimlachen. Of dat nu gaat om overlevingsreflexen of om vastgeroeste concepten. 
Inzicht brengt Licht en dat Licht maakt je minder zwaar.
Wie vrijer wil leven zoekt en ziet het Licht, en kent de Schaduw, er is immers geen schaduw zonder licht.
Hij stelt zich open voor ervaring, vertrouwt intuïtie…  woorden zijn slechts boodschappers die kunnen bijdragen zoals ze gehoord worden door de luisteraar.  
-in de christelijke traditie vind je in ‘Handelingen’ dat het inzicht je altijd bereikt in je eigen taal.
-Boeddha roept op tot het verwoorden van inzicht in taal en noden van de tijd,
en niet-hechten aan woorden.
In vele zingevingstradities vind je vergelijkbare zienswijzen, waarmee onderstreept is dat het niet gaat om waarheid in de woorden van de boodschapper. Het gaat om de ervaring -en het bereiken- van de luisteraar, om zo te bij te dragen aan ‘grond onder de voeten’ voor iedereen.
Door ervaren en toe te laten wat zich voordoet, kunnen woorden je naar inzicht brengen…
alleen vanuit het ervaren krijgen woorden de betekenis waar ze -voor jou- voor staan.
Dan heb je het door, en is er zelfs een glimlach om al die menselijke valkuilen, patronen en concepten… Daar brengt vertrouwen inzicht en wijsheid om voort te gaan met wat op je weg ligt… daar voel je weer grond onder de voeten, je bent wel gevallen maar werd opgevangen in je eigen wijsheid.

Hoe herken je wijsheid/ inzicht?
Een moment van inzicht herken je door te bemerken dat je -zonder je ogen te sluiten- rust ervaart, vertrouwen en innerlijke vrede, zowel voor jezelf als in relatie tot je omgeving.
Inzicht manifesteert zich door het ontbreken van twijfel, onrust of paniek en laat zich kennen door dat je vrij bent van woede, angst, weerstand en andere vormen van lijden.

Verlangen naar een verblijfplaats van Inzicht…
Tja, een menselijk maar hopeloos verlangen naar een permanente oplossing.
Het leven beweegt echter, en iedere beweging vraagt zijn eigen antwoord.
Wat vandaag behulpzaam is kan morgen in de weg staan.
Er is geen definitieve verblijfplaats, er is een definitieve houding: de houding van praktiseren. Een houding waarin je durft stilvallen, ervaren wat is en toetst. Een houding waarin je je hoofd durft stoten en naar je bult durft kijken, of zoals Jana Beranova dat zei: ‘Iedere keer dat ik tegen de lamp loop, neem ik een beetje licht mee.
Een houding die je ruimte geeft door het onderkennen van dat wat in de weg staat, zoals:
1.-primaire reacties vanuit de overlevingsstand als angst, weerstand en ontkenning
            2.-reacties gebaseerd op projecties van eerdere ervaringen: je kijkt in de kaartenbak en vind een
vergelijkbare situatie en je verdwaalt je in de verwachting van herhaling… maar neen,  
            de geschiedenis herhaalt zich niet.
            3.-onze maatschappij waarin succes, economische groei centraal staan, een maatschappij ook
            waarin goed nieuws geen nieuws is. Zo kun je de indruk krijgen dat de wereld steeds
            gewelddadiger wordt terwijl het aantal gewelddadige levenseinden in de periode 1464-1564
            1x voorkwam op 5645 inwoners**, terwijl dat zich in 2020 1x op de 144.132 inwoners
              voordeed.***
            4.-onze, met de voorgaande 3 aspecten verbonden, fantasieën over hoe de werkelijkheid er zou
             moeten uitzien… zoals die van Pastoor Frans ****die duidelijk voor zich zag hoe God hem zou
             redden,  waardoor hij alle geboden kansen op redding voorbij liet gaan en de dood vond…
Juist het herkennen van deze natuurlijke schaduwen in onze reacties helpen het Licht te vinden.

Het is steeds opnieuw je Licht laten schijnen en de Schaduw kennen… lotus foto
tenslotte:

Gelukkig dat
het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat.

En dat ik het dan
te vinden weet
-dat licht,
of hoe dat heet.
(Naar Hans Andreus)

Oefening 1:
– Herinner je een moment van inzicht, een moment dat ‘het muntje viel’ rond een vraagstuk waar je voor kwam te staan.
—Beschrijf de situatie/ het vraagstuk
—Beschrijf het inzicht dat ontstond
—Wat brengt dit inzicht je vandaag de dag?

Oefening 2: Affirmatie
Voorbij de Weerstand,
Wandel ik in Wijsheid
langs
Toelaten
Laten zijn
Aanvaarden
Verzoenen
Ervaren en
Vertrouwen naar
Inzicht.
Noteer de affirmatie op een kaart en houdt deze kaart in je omgeving in het zicht zolang het je voedt.

*-Johan Cruyff
**- Bron: Oirschotsweekjournaal
*** zie ook over gewelddadigheid 1
                    over gewelddadigheid 2
 https://www.demorgen.be/nieuws/elk-jaar-wereldwijd-490-000-moorden~b6908595/?referrer=https://www.google.com/
En: https://www.ralfbodelier.nl/harde-cijfers-terrorisme-moord-en-verkrachting-nemen-al-jaren-af/
****-Pastoor Frans: Herken je zegeningen

Als de samenvatting van deze lezing inspireert en elders bij kan dragen: fijn als je het deelt. Het helpt ons in ons werk als je dan de bron -onze site en blogs- vermeldt.

Foto 1: geen schaduw zonder licht … bertvthul.pixabay
Foto 2: Licht… soms moet je zelf de stekker in het stopcontact steken. ColiNOOB.Pixabay
Foto 3: Het inzicht licht op straat, voor wie het zien wil… een herinnering aan beperkingen door concepten in station Eindhoven. JW
Foto 4: Lotus, No Mud, no Lotus, geen Schaduw zonder Licht. pixabay

Volgende Pagina →