Boeddhabeeld en de tuinkabouter

Boeddha- hedendaagse tuinkabouter of een zinvolle reminder?

Het gebruik van Boeddhabeelden heeft in 20 jaar tijd een enorme vlucht genomen.
Misschien door mijn wat protestantse blik heb ik dat met enige afstand waargenomen.

Als ik met mijn ouders broers en zussen op familiebezoek ging in de Hoekse Waard dan genoot ik van een aantal tuinen die we passeerden waarin De Tuinkabouter ruim was vertegenwoordigd.
De kabouter, symbool van een sprookjes wereld, een wereld van dromen , wonderen en ook van goed en kwaad. Is het Boeddha beeld nu het zelfde?
Nee, dat is het niet. Het is een object dat je herinnert aan de zin van Op tijd Stil Staan. De uitgebeelde figuur zit stevig op de grond, met een breed oppervlak van zitvlak en benen verbonden met de aarde en vervolgens met een rechte rug –teken van aanwezigheid en activiteit. Beeld dus van geaarde rust èn activiteit. Het is zinvol jezelf af en toe aan deze kwaliteiten te herinneren, en in die zin helpt dat beeld.
Zo kijk je naar symbolen die je helpen, het gaat niet om ‘aanbidden’ van iets buiten jezelf eerder om wakker houden van iets in jezelf. Helpt het niet: dan niet!
Het helpt mij in ieder geval meer dan de gekruisigde Jezus –hoewel je kan zeggen dat die ook staat voor de eerste van de 4 nobele waarheden: lijden is inherent aan het functioneren van de menselijke geest. In dat licht bijgaande foto van <https://plumvillage.org/ >waar ik de afgelopen weken een retraite doorbracht.
Hoopvol, zeker, te verkeren in een kring van zoveel mensen die zich willen inzetten voor innerlijke vrede en bevrijding als bijdrage aan een positieve maatschappelijke ontwikkeling –en gewoon doorgaan met praktiseren en trainen!

reacties: janweeda@hetnet.nl

Reacties