Als het eind gaat dagen

en vasthouden een illusie blijkt…
Lezing en gedachtewisseling over de laatste levensfase en euthanasie. Spreker: Monica Berden (scen-arts)

Vanzelfsprekend, naarmate we sinds onze geboorte meer van het leven gaan houden, raken we er meer aan gehecht. Je te realiseren dat je alles uiteindelijk moet loslaten, of eerder: je realiseren dat je uiteindelijk niets vast hebt, is een levenstaak.

Monica Berden, huisarts, SCEN-arts*, adviseur van hospice de liefde, vertelt uit haar rijke ervaring, waarin compassie met de lijdende mens centraal staat. Binnen de vakmatige/wettelijke kaders zijn spirituele en psychologische aspecten de werkelijke betekenis van de laatste levensdagen en de eventuele keuze voor euthanasie.

“Mijn werk is er op gericht om stervenden te helpen zich te verzoenen met de dood. Ik constateer dat voor enkelen de lijdensdruk in dat proces zo groot kan worden, dat van ‘verzoening’ of ‘loslaten’ geen sprake meer kan zijn.
Indien zij dan willen kiezen voor euthanasie en daarbij de regels van het Nederlandse recht volgen, ondersteun ik hen, zolang ik het gevoel blijf houden dat dit voor de betrokkene de beste weg tot loslaten is.”

Zolang er bewustzijn is, is er ruimte om vorm te geven, ervaringen te onderzoeken, om negatieve emoties en oud zeer op te lossen…
Wat is ons bewustzijn als het lijden ondraaglijk wordt?

(lezing/gedachtenwisseling van een dagdeel)

Voor meer informatie stuur je een mail naar: Jan-en-lieve@nieuwtij.nl

*SCEN (Steun en Consultatie Euthanasie Nederland)-arts is raadgever en ondersteuner voor de huisarts die een verzoek tot medewerking aan euthanasie krijgt. In deze rol worden gesprekken gevoerd met huisartsen en stervenden.

Je kunt je ook abonneren op onze Nieuwsbrief.

Kijk voor recente data van onze activiteiten bij de agenda.

Reacties