Mindfulness en persoonlijk leiderschap.

Geen mens is vrij die niet zijn eigen meester is.
(Epictetus)

‘Je leven leiden of lijden aan het leven’, dat is een centrale vraag in deze training.
Af en toe wekt Mindfulness verwarring:
Is het ‘aanvaarden van je situatie zoals die nu is’ een oproep alles te laten zoals het is?
Is het een excuus voor passiviteit? Dat is zeker niet de intentie. In Mindfulness leer je volledig te ervaren wat je situatie nu is, zodat je effectief kunt omgaan met wat zich voordoet. Door te onderkennen wat er hier en nu aan de hand is en te weten waar je naar toe wilt, kies je daadkrachtig richting.
In ‘Mindfulness en persoonlijk leiderschap’ besteden we aandacht aan bewustwording van wat voor jou van belang is in je leven. We kijken ook naar methoden om je doelen te verbinden met je dagelijks leven –zowel in je persoonlijk leven als in je werk situatie. Daarbij volgen we ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ (Stephen Covey). Kernachtig daarin is verantwoording nemen wanneer je invloed kunt uitoefenen en loslaten wat buiten je invloed ligt met de basis van Mindfulness.
We leggen de verbinding tussen je eigen vragen, vraagstukken rond je werk, en je deelname aan de samenleving. De training is bovenal eerder gericht op praktische ervaring en toepassing, dan op theorie.

De test is niet hoe je de rol vervult die je in je leven kiest, De test is hoe je de rol vervult die het leven je toebedeelt.