Mindfulness II, verdieping

Alle vreugde in de wereld komt voort uit
de wens dat anderen gelukkig mogen zijn.
Alle lijden in de wereld komt voort uit
de wens dat ik zelf gelukkig mag zijn.

(Shantideva)

clasped-hands-541849_1920

In deze masterclass verdiepen we ons verder in de boeddhistische basis van Mindfulness. De weg naar innerlijke rust en vrede wordt voortgezet, want rust in je omgeving begint bij vrede in jezelf.
Er wordt aandacht gegeven aan de betekenis en de bron van lijden.
We kijken naar het oplossen van lijden in samenhang met herkenning en bewust zijn van processen. Er wordt ook aandacht gegeven aan de richting die je kiest met je leven als hulpbron.
We praktiseren met enkele oefeningen uit de basis training en verdiepen verder met methoden die je brengen voorbij het eigen welzijn. We kijken naar kwaliteiten als vriendelijkheid, gelijkmoedigheid, mededogen en vreugde: de Vier Brahma vihara’s en Tong –len.
Hoe kun je bijdragen aan de wereld om je heen? Wat doet dat met jezelf, wat gebeurt er dan met je omgeving? En dat zonder uit het oog te verliezen dat zorg voor de ander begint bij goed zorgen voor je zelf. Wie zichzelf leert kennen gaat de ander begrijpen. We kijken naar de Boeddhistische wortels van Mindfulness. Het Boeddhistisch onderricht is een hulpmiddel bij het vergroten van inzicht. ‘Het gaat hierbij niet om overtuiging, iets om voor te vechten.’ (Thich Nhat Hanh). In dat licht en leggen we verbindingen met andere tradities op het gebied van zingeving ( Gnostiek, Soefisme, Eckhart Tolle).
Bovenal is de training eerder gericht op praktische ervaring en toepassing dan theorie.