Lezingen/workshops

Iets over de geest van waaruit wordt gewerkt…

Ontwikkeling, evolutie en groei zijn ons erfrecht als mens. Dat rechten ook plichten geven is duidelijk. Eind negentiger jaren van de vorige eeuw werd in Frankrijk de herdenking van 200 jaar universele rechten van de mens gevierd. De filosoof Jean-Francois Revel stelde voor ook aandacht te geven aan de rond die zelfde tijd, in 1798, geformuleerde universele plichten van de burger. Tot zijn verbazing was voor die zijde van de medaille geen enkele belangstelling.

De verlichting van het denken heeft een grote vrijheid, ontwikkeling en individualisering gebracht is. Verbinding, betrokkenheid en plichten (hoe kan ik bijdragen aan het geheel?) zijn naar de achtergrond geraakt. We verkeren nu op een kruispunt: het is onvermijdelijk rechten weer met plichten te verbinden.

Het volstaat niet om als schuldige van ons ongenoegen de Werkgever, de Partner, Werknemer, Buurman, Buitenlander aan te wijzen. In dit licht, het licht van verantwoording, wordt verteld over:

– ondernemer zijn in de eigen levensloop.
– bereidheid in alles wat zich voordoet te kijken naar de eigen rol en inbreng.
– het belang van afronden en beginnen, omgaan met onafgemaakte zaken.
– de betekenis en beperkingen van geld en marktwerking.
– het samenvallen van de weg die we als mens gaan en het doel van je leven: de reis begint altijd op de plek waar je nu bent, niet bij de neurose over waar je zou willen zijn.

Onderwerpen worden behandeld in de vorm van een lezing of in de vorm van een workshop (bestaande uit een lezing/overdracht en oefeningen met het thema). Wonderlijk genoeg zal blijken dat het bedenken van plichten, regels en drijfveren niet als opgelegd worden ervaren. Het zijn innerlijke verbindingen tussen wat we kunnen, wat ons blij maakt en dienstbaar zijn. Het zijn bijdragen aan het eigen geluk en dat van de mensen om ons heen.

verlangen is de brug tussen nu en de toekomst

Voor wie, hoe, waar en wanneer

– Lezingen en workshops worden voorbereid voor mensen en organisaties die ge├»nteresseerd zijn in de verbinding van persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de wereld waarin we leven.
– Thema en inhoud worden in overleg vastgesteld en voorbereid.
– Locaties en tijdstippen in overleg.

Naast onze eigen lezingen worden mensen uitgenodigd voor het houden van lezingen die aansluiten op wat we doen.

Voor meer informatie stuur je een email naar:
jan-en-lieve@nieuwtij.nl

Je kunt je ook abonneren op onze Nieuwsbrief.