Wereldlabyrintdag, vrede en vrijheid.

Op zaterdag 6 mei is het wereld-labyrintdag, welkom op die dag in het labyrint in onze Hof van Heden!
 foto: Marije vd Oever:
‘Wereld-Labyrint’ in de  Hof van Heden.

Overal in de wereld worden op 6 mei labyrinten gelopen. Het thema is vrede en vrijheid.
We verbinden het persoonlijke met ‘de wereld’, innerlijke vrede met vrede in de wereld. Innerlijke vrede is het begin van vrede in je omgeving. En vrede is de basis van verbondenheid met elkaar zonder onderscheid ras, kleur of overtuiging. In de verstillende tocht door het labyrint is er ruimte om stil te staan bij vrede, vrijheid en hun tegenpolen strijd en geweld… Hoe verbinden we ons met innerlijke vrede, hoe verhouden we ons tot de onrust in de wereld? Wat kunnen we bijdragen vanuit onze eigen plek?
Welkom 13.30-16.30 u, inleiding en gezamenlijke loop voor de vrede is om 14.00 u..
Bijdrage €10,-, opbrengst voor IPSO-inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten.
Aanmelden: janweeda@hetnet.nl
info: Lieve Janssens 06 83848367
foto: Marije vd Oever.

Reacties