Mindfulness training

mindfulness

Je kunt de wind niet keren, je kunt wel kiezen hoe je de zeilen zet.

Mindfulness is een methode om te leren omgaan met spanning, stress, stemmingen en pijn. Het helpt je terugval na een burn-out of een depressie te voorkomen. Je leert je gedachtestroom beter te hanteren. Je leert je richten op het hier en nu, zonder je te verliezen in dagelijkse drukte, zorgen over morgen en spijt van gisteren. Zo wordt het mogelijk om effectiever te handelen zonder afgeleid te raken door negatieve gedachten of gevoelens. Groot gezegd is mindfulness een weg om je te bevrijden van ‘lijden’. En daarmee is niet bedoeld dat je geen ‘lijden’, of ‘tegenslag’ meer zult tegenkomen: de oefening is dat je er niet meer door wordt bepaald en het evenmin ontkent.
Mindfulness kent zijn oorsprong in de boeddhistische traditie, als een van de aspecten van het 8-voudig pad. Het is in het westen geïntroduceerd door vredesactivist, monnik en zenleraar Thich Nhat Hanh.

Mindfulness leert je  meer vanuit rust dan vanuit emotie te reageren. Je ervaart minder stress en kunt meer vanuit ontspanning leven en werken. Dat helpt je je koers te houden. Belangrijke thema’s zijn: acceptatie, loslaten, omgaan met emotionele en fysieke pijn en doelgerichtheid. De nadruk in de training ligt bij ervaren en oefenen; het is geen ‘praatgroep’. Mindfulness is geen therapie, het is preventief, zoals gezond eten bijvoorbeeld.
De training bestrijkt acht weken, met iedere week in deze periode een bijeenkomst van ca. 2,5 uur. Aan de hand van diverse werkvormen oefen en onderzoek je je mogelijkheden om meer bewust in het leven te staan. Onderdeel van de training zijn de ‘oefeningen voor thuis’, om vaardigheden te integreren in je dagelijks leven. Bewust en met aandacht leven vraagt dagelijkse oefening. Je kunt het vergelijken met piano spelen. Dat leer je ook niet alleen tijdens de lessen. Juist door dagelijks oefenen, ontwikkel en verfijn je die vaardigheid. Gewoonten doorbreken kost tijd en aandacht.
Daarbij is mindfulness behulpzaam, want je kunt de wind niet keren en je kunt wel kiezen hoe je de zeilen zet. (foto: Ellen Schotman)

Mindfulness is ook een van de acht aspecten van heilzaam leven in de boeddhistische traditie.
We baseren ons op de Boeddhistische Mindfulness traditie van Thich Nhat Hanh, integreren inzichten uit verschillende boeddhistische tradities, worden geïnspireerd door Cuong Lu/ Mind Only en zijn dankbaar voor het door Professor Jon Kabat-Zinn ontwikkelde Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT). In onze training brengen we westerse en oosterse achtergronden samen.

De methode kent een steeds bredere wetenschappelijke onderbouwing, bijvoorbeeld door Dr. I. Nyklicek verbonden aan de universiteit van Tilburg.